algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Uitgever
Tennisclub Den Bruel
Tempelstraat 6
9890 Asper

Auteursrecht
De site www.tcdenbruel.be is een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Tennisclub Den Bruel. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen
De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Tennisclub Den Bruel, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Tennisclub Den Bruel.

© 2013 Tennisclub Den Bruel. Privacy. Algemene voorwaarden. Website by Webatvantage